Akdeniz Faktoring

GİZLİLİK

1). Şirketimizin Kuruluşu ve Web Sitemiz Hakkında Bilgiler
Akdeniz Faktoring A.Ş., işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde, müşterilerinin gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. İşbu Gizlilik Politikası, bu web sitesi ile bağlantılı olarak Akdeniz Faktoring A.Ş. tarafına ulaşan kişisel verilerin türü ve bu bilgilerin kullanılma şekli hakkında bilgilendirmek için sunulmaktadır.

Bu web sitesi, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının sınırlamalarına tabidir. Bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenecek olan yargı yetkisine sahip mahkemelerde çözümlenecektir. www.zulfikarlar.com.tr sitesinde yer alan tüm içerik, Akdeniz Faktoring A.Ş. yönetiminde hazırlanarak yayınlanmaktadır.

2). Kişisel Verilerin Korunması
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanılanmaktadır. İşbu web sitesinin ziyareti sırasında, ürün veya hizmet siparişi durumunda, kişinin bir yarışma/ankete katılması veya başka herhangi bir sebepten ötürü bilgi paylaşılması durumunda iletilmiş olan veriler, “Kişisel Veri” kapsamında olabilecektir.

3). Kişisel Verilerin  İşlenmesi
Akdeniz Faktoring A.Ş. web sitesinin amaçlarından biri de kurumun faaliyet ve hizmetlerine ilişkin olarak müşterilerini bilgilendirmektedir. Gerekli hizmetleri veya bilgilerin daha iyi sunulabilmesi maksadıyla, Kişisel Veriler toplanmakta ve kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin kullanım amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak gerekirse:

  • Akdeniz Faktoring A.Ş.’ye iletilen sorulara ve isteklere cevap vermek,
  • Gönderilen siparişleri ve başvuruları işleme koymak,
  • Akdeniz Faktoring A.Ş. ile yapılan anlaşmadan doğan yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Akdeniz Faktoring A.Ş. tarafından tedarik edilen herhangi bir mal veya hizmet ile bağlantılı sorunları öngörmek ve çözümlemek,
  • Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler ve hizmetler oluşturmak.

Akdeniz Faktoring A.Ş. müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla, müşterilerine ait Kişisel Verileri sadece doğrudan pazarlama için kullanmayı taahhüt eder. Gizlilik Politikası çerçevesinde müşterilere ait Kişisel Verileri sadece müşterilerin bilgisi ve açık rızası dâhilinde belirtilen amaçla kullanılacaktır. Kişisel Verilerin, doğrudan pazarlama amaçlı kullanımından önce  müşterilerin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızalarının alınması esastır.

Müşterilerin, yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda, kendilerine ait Kişisel Verilerin Akdeniz Faktoring A.Ş. tarafından kullanılmasına son verilmesini istemesi halinde, Akdeniz Faktoring A.Ş. web sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanılarak Akdeniz Faktoring A.Ş. ile irtibata geçmesi gerekmektedir. 6698 sayılı Kanun’da belirtilen yöntemler izlenerek, işbu Kişisel Veriler silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir ve sonuç hakkında müşteriler bilgilendirilecektir.

Akdeniz Faktoring A.Ş.; işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler haricinde, müşterilerin kişisel verilerin, 6698 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen istisna durumlar haricinde,  izinsiz kullanmayacaktır.

4). Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel Veriler, anonim hale getirildikleri andan itibaren, kişilerle etkin bir şekilde iletişime geçilmesi amacıyla, aboneliğin etkin olduğu süre boyunca saklanır. Kişisel Verilerde oluşabilecek değişiklikler Akdeniz Faktoring A.Ş.’ye bildirilmesi yükümlülüğü müşteriye aittir. Kişisel Verilerde değişiklik talep eden veya var olan yanlışlığı düzeltmek isteyen bireylerin, www.zulfikarlar.com.tr adresinden Akdeniz Faktoring A.Ş. ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Akdeniz Faktoring A.Ş., nezdinde bulunan tüm Kişisel Verilerin, 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca güvenli ve güncel bir şekilde saklanmasını; hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesini, hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesini ve muhafazasının sağlanmasını güvence altına almaktadır.

5). Kişisel Verilerin Paylaşılması
Akdeniz Faktoring A.Ş., Kişisel Verileri, müşterilerinin açık rızası olmadan kendi ürünlerini ve hizmetlerini pazarlamaları amacıyla, 6698 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen istisna durumlar haricinde,  üçüncü taraflarla paylaşamaz veya başka bir şekilde ifşa edemez.

6). Doğrudan Pazarlama
Müşterilere, daha önce ifade edildiği üzere, pazarlama tercihlerine uygun olarak ilgilerini çekebilecek pazarlama mesajları gönderilecektir. Gönderilecek mesajların Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ile uyumlu içerikleri barındırması esastır. Söz konusu pazarlama mesajlarını iptal etmek isteyen kişiler, vazgeçme haklarını kullanmak için istediği zaman www.zulfikarlar.com.tr  adresinden şirket ile iletişime geçebilir veya pazarlama mesajında bulunan talimatları uygulayabilir.

7). Site Trafik Bilgileri ve Çerez/Cookie Dosyaları
Akdeniz Faktoring A.Ş. bünyesinde bulunan sunucular, kişilerin IP adreslerini esas alarak site ziyaretiyle ilgili verileri otomatik olarak kaydederler. Bu bilgiler kişileri tanıtmaz; ancak, web sitesine erişim için kullanılan bilgisayarı veya başka cihazı tanımlar. Toplanılan bu bilgiler, web sitesine hangi ülkelerden giriş yapıldığını ve web sitesi kullanımını daha iyi anlayabilmek adına, tıklama akış analizi için kullanılmaktadır. Akdeniz Faktoring A.Ş. web sitesi ziyaretinin ilerleyişi sırasında, bireylerin bilgisayarına “Cookie” veya “Çerez” olarak adlandırılan kısa metin dosyaları yüklenebilir. Cookie’lerin amacı, web sitesinin birey tarafından daha önce ziyaret edildiğinin öğrenilmesini sağlamak ve böylelikle bireye daha iyi bir çevrimiçi deneyim sunulmasını sağlamaktır. Ayrıca, bu Cookie’ler, bazı durumlarda ziyaretleri kişiselleştirmek için de kullanıcıların tercihlerinin kaydedilmesini sağlamaktadır.

Cookie’ler kişi olarak kullanıcıyı değil; yalnızca web sitesinin görüntülendiği bilgisayarı tanıtır. Bunlar, tarayıcı kapatıldığında silinen oturum Cookie’leri ve/veya bilgisayarda daha uzun bir süre boyunca kalan kalıcı Cookie’ler olabilir. Cookie’leri silmek veya Cookie’lerin bilgisayara yerleştirilmesini engellemek için tarayıcının yardım menüsüne bakılması gerekmektedir. Bazı durumlarda Cookie’leri engellemek, web sitelerinin işlevselliğini azaltabilir veya tercih edilen tarayıcı seçeneklerine bağlı olarak bu web sitelerine erişimi engelleyebilir.

8). 13 Yaşın Altı Çocuklar İçin Özel Uyarı
Akdeniz Faktoring A.Ş. web sitesi, 13 yaşından küçük çocuklara yönelik değildir ve Akdeniz Faktoring A.Ş., yaşı 13'ün altında olan çocuklara ait hiçbir Kişisel Veriyi başka herhangi bir biçimde kasten toplamayacak, kullanmayacak, temin etmeyecek ve işlemeyecektir. Diğer bir deyişle, Akdeniz Faktoring A.Ş., bilinçli olarak 13 yaşın altındaki çocuklardan bilgi toplamaz.

9). Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler
Akdeniz Faktoring A.Ş., Gizlilik Politikası’nı düzenli olarak incelemekte ve bu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman değiştirme hakkını haizdir. Her türlü güncelleme işbu web sitesinde yayınlanır. Müşterilerin, değişikliklerden sonra da web sitesini kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelmektedir.