Akdeniz Faktoring

Ticaret Sicil Belgeleri

Ticaret Sicil ve MERSİS Bilgileri

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası : 300152-247734

Ticaret Sicil No.
Mersis Numarası : 4362-5265-5243-8320