Akdeniz Faktoring

Sıkça Sorulan Sorular

Senet karşılığı banka kredilerinde, senetler kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve bankalara teminat cirosu ile devredilerek bilançonun aktifinde senetli alacaklar içinde izlenmeye devam edilir. Bunun karşılığında kullanılan kredi de pasifte mali borçlar içinde gösterilir. Oysa faktoring işlemlerinde senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder ve temlik cirosu ile faktoring kuruluşuna devredilir. Devredilen senet tutarı bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde gösterilmez.
Açık hesap çalışılan firmalardan olan alacaklar, esasen bir temlik sözleşmesi niteliğindeki faktoring sözleşmesi ile peşinen faktor kuruluşa devredilir. Daha sonra fatura kesilirken, üzerine bir not konularak bu faturadan doğan alacağın faktora temlik edilmiş olduğu ve bedelinin faktorun hesabına ödenmesi gerekeceği borçluya ihbar edilir.
Faktoring işlemlerinde işlemin mahiyetine göre iki tür maliyet söz konusudur. Bunlardan ilki, alacağın tahsiline aracılık yapılması ve/veya verilen tahsilat garantisi nedeniyle ödenecek komisyon ve masraflardır. Diğeri ise, ön ödeme imkanından yararlanılması halinde ödenecek faizdir.
Elbette yararlanabilirsiniz. Finansman fonksiyonu faktoringin hizmet ve teminat fonksiyonları ile birlikte üç fonksiyonundan sadece birisidir. Finansman fonksiyonundan yararlanmadan sadece tahsilat ve/veya garanti fonksiyonlarından yararlanmak mümkündür.
Faktoring işlemlerinde ön ödeme, faktor tarafından temlik alınan alacaklar üzerinden ve genelde alacağın yüzde seksenini geçmeyecek şekilde yapılır.
Bu husus müşteri ve faktor arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Takibat müşteri tarafından yapılabileceği gibi, masrafları müşteriye ait olmak üzere faktor kuruluş tarafından da yapılabilmektedir.
Hayır, esasen alacakların toptan ve peşinen temlik edilmesi uygun olmakla birlikte, böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Mevzuatta faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür. Bundan anlaşılması gereken faturanın esas olduğudur. Ancak, hukuki ve teknik anlamda fatura kesilmesi mümkün olmayan ancak benzeri bir belgeyle tevsik edilebilen alacaklar da faktoringe konu edilebilecektir.
Finansman, garanti ve tahsilat olmak üzere üç hizmet türü vardır. Müşteri ile yapılan anlaşmaya göre üç hizmetten ya da birinden yararlanılabilir. Finansman vadeli alacakların belli bir oranının ön ödeme olarak müşteriye ödenmesi, garanti alıcı firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda, sözkonusu alacağın garanti edilmesi, tahsilat ise alacakların yönetimi, tahsilat ve takibinin yapılarak müşteriye raporlanması şeklinde özetlenebilir.
Genel olarak yatırım malları, kolay bozulabilen ürünler ve grup içi satışlardan doğan alacaklar faktoringe uygun değildir.
Kabilirücu faktoring, faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şekli olup bu modelde finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Alacakların ödenmemesi durumunda faktoring şirketinin satıcı firmaya rücu etme ve yapılan ön ödemeyi talep etme hakkı bulunur.
Genel olarak 120 güne kadar vadeli alacaklar için faktoring işlemi yapılabilir ancak daha uzun vadeler için çalışma şartları faktoring şirketlerince değerlendirilebilir.
Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.