Akdeniz Faktoring

Uygulama ve Süreçler

İnsan Kaynakları Uygulamaları, insan kaynağının verimliliğin artırılması yönelik çalışmaların yürütülmesi, yürütülen çalışmalar doğrultusunda çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin artırılması yönünde yürütülmektedir.

Hedefimiz, kurum içerisinde uçtan uca etkinleştirilen altyapı çalışmaları ile sistemlerin ve süreçlerin standardize edilerek sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

İşgücü Planlama: İşgücü planlamalarımızda organizasyon yapısı kadar iş süreçlerinin çalışan potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde geliştirilmesi de ele alınmakta, optimum işgücü belirlenirken "Doğru kişilerin, doğru beceride, doğru işte, doğru zamanda, doğru maliyetle çalışması" ilkesi benimsenmektedir.

Yetkinlik Yönetimi: Organizasyonumuzun temel gücünü yansıtan ve çalışanların başarılı performans göstermelerine olanak sağlayan yetenek ve beceri birikimlerinin yönetimi için gerekli gelişim faaliyetler hayata geçirilirken, organizasyon içerisinde doğru yetkinlik eşleştirmelerinin yapılarak operasyonel verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

İşe Alım Yönetimi: İşe alımlarda adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında kurum kültürü ve değerleri ile uyuşan kişilik özellikleridir. Uzun vadeli bir çalışma dinamiği yaratmak adına doğru adımı atmak adına işe alım süreçlerinde, staj programları, kişilik envanterleri, yetkinlik mülakatları, değerlendirme merkezi uygulamaları verimli bir şekilde kullanılarak bizi geleceğe taşıyacağına inandığımız yetenekleri kurumumuza kazandırmak hedeflenmektedir.

Kariyer Yönetimi: Amacımız çalışanlarımızın yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yardımcı olmak ve kariyer haritalarını bu yönde oluşturabilmektir. Geleceği belirsizliklerden kurtararak tahmin edilebilir ve öngörülebilir bir planlama modeline dönüştürmek, yüksek motivasyona ve kurumsal aidiyete sahip çalışanlar yaratır düşüncesindeyiz. Bu amaçla önce çalışanlarımızın kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalığı artırarak kariyer amaçları belirlemesini, geribildirim almasını ve kariyerindeki ilerleme rotasında ihtiyaç duyacağı gelişim aksiyonlarını hayata geçirmek üzere bu süreçler yönetilmektedir.

Performans Yönetimi: Sistemimiz hedef belirleme ve yayılımı, hedef takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri ile aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşmaktadır. Amacımız, Holding ve şirket stratejileri doğrultusunda belirlenen hedeflerin, tüm yönetim seviyelerine yaygınlaştırılması ve çalışanların performanslarının ortak ilkeler çerçevesinde objektif olarak yönetilmesidir. Performans yönetiminde temel ilkemiz sürdürülebilir değer yaratma zincirini kurabilmektir.

Yedekleme Yönetimi: Kurum içerisinde iş sürekliliğini sağlamak ve işgücü açığı nedeni ile oluşabilecek riskleri en aza indirmek için organizasyon içinde kilit önem taşıyan ve gelecekte ihtiyaç olabilecek pozisyonlar yedekleme yönetimi kapsamında belirlenmektedir. Belirlenen kilit pozisyonlara ve yönetim kademelerine yönelik olarak kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak işgücünün şirket içindeki yüksek performans ve potansiyelli çalışanlarla karşılanması, çalışanların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak sistematik uygulamalar  gerçekleştirilmektedir.

Gelişim ve Eğitim Yönetimi: Kurum İnsan Kaynakları uygulamaları içerisinde eğitim yönetimi, vizyon, misyon, amaçlar, uzun dönem planlar ve stratejiler doğrultusunda çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitimlerin belirlenmesini içerecek şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. İşe alımdan başlayarak tariflenen tüm süreçler içerisinde uçtan uca çalışan katkısının nasıl arttırılacağının değerlendirilerek yönetilmesi hedeflenmektedir.

Takdir ve Ödüllendirme: Kurumumuz bünyesinde çalışanlarımızın şirketimize katkı sağlayacak davranış ve çabalarının ön plana çıkartılması, başarılarının desteklenmesi, devamının sağlanması ve motivasyonun yükseltilmesi amacıyla Takdir ve Ödüllendirme programları uygulanmaktadır.

Sitemizi kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikasını incelemenizi rica ederiz. Sitemizdeki kullanımınızı analiz etmek ve içerikleri kişiselleştirmek için çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.