Akdeniz Faktoring

Faktoring Nedir?

Faktoring Nedir?

Faktoring, üç ayrı hizmetin bir arada sunulduğu tek finansal yöntem ve bir hizmet sunumudur. Faktoring en genel anlamı ile, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir.